۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • تسهیلات ویژه سالنهای زیبایی

تسهیلات ویژه سالنهای زیبایی

اخبار

راهنمای اخذ تسهیلات ویژه سالن های زیبایی آسیب دیده از ویروس کرونا

irandokht admin
راهنمای اخذ تسهیلات ویژه سالن های زیبایی آسیب دیده از ویروس کرونا  ، تسهیلات ویژه سالنهای زیبایی ، تسهیلات ویژه سالنهای زیبایی   راهنمای اخذ تسهیلات ویژه سالن های زیبایی آسیب دیده از ویروس کرونا در راستای مصوبات ستاد ملی مقابله با ویـروس کـرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از