۱۱ مهر ۱۴۰۲
  • خانه
  • تصنیف امشب شب مهتابه مرضیه

تصنیف امشب شب مهتابه مرضیه

آموزش تصنیف خوانی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

تصنیف امشب شب مهتابه

هادی گراوندی
تصنیف امشب شب مهتابه تصنیف امشب شب مهتابه   شعر: علی اکبر شیدا ،شیدا فروغی گام:  آواز بیات اصفهان ریتم:  ۶/۸                     امشب به بر من است آن مایه ی ناز              یا رب تو کلید صبح در چاه انداز ای روشنی صبح