۱۰ مهر ۱۴۰۲
  • خانه
  • تصنیف بت چین ، خواننده: محمد رضا شجریان شعر: علی‌اکبر شیداآهنگساز: علی‌اکبر شیداگام : آواز بیات‌ اصفهانگوشه هایی ساختار تصنیف: درآمد بیات اصفهان،عشاق

تصنیف بت چین ، خواننده: محمد رضا شجریان شعر: علی‌اکبر شیداآهنگساز: علی‌اکبر شیداگام : آواز بیات‌ اصفهانگوشه هایی ساختار تصنیف: درآمد بیات اصفهان،عشاق