۱ خرداد ۱۴۰۳

تصنیف وطنی

آموزش تصنیف خوانی آموزش موسیقی مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

اولین تصنیف سازان موسیقی ایرانی

هادی گراوندی
اولین تصنیف سازان موسیقی ایرانی   تصنیف سازان و ترانه سرایان قبل و بعد از مشروطیت: علی اکبر شیدا ( ۱۲۵۹_۱۳۲۴ ): تصنیف    با پیدایش شیدا، تصنیف سر و صورتی دیگر گرفت. عارف قزوینی درباره شیدا چنین نوشته است: از ۲۰ سال قبل مرحوم میرزا علی اکبر شیدا که