۷ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • تغذیه برای افزایش قد

تغذیه برای افزایش قد

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

راه های افزایش قد چیست؟

مدیر محتوا
راه های افزایش قد منحنی رشد یکی از مراجعی است که برای تعیین رشد مناسب یا نامناسب کودکان مورد بررسی قرار می گیرد. میزان رشد کمتر از یک محدوده ی خاص بایستی مورد توجه قرار بگیرد و عوامل و دلایل به وجود آورنده ی آن مورد بررسی قرار بگیرد. در