۳۰ شهریور ۱۴۰۲
  • خانه
  • تقویت حافظه بلند مدت

تقویت حافظه بلند مدت

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

تقویت حافظه درس ۲

هادی گراوندی
تقویت حافظه درس ۲ آزمون تمرینی شمارۀ ۲ حافظه این همان آزمون تمرینی شمارۀ یک است ، ولی با فهرستی از ۲۰ واژه :    حافظه روغن داغ من  صندلی  طبل  کشتی بادبانی                      حافظه صابون  موز  فرش  نامه  خودرو  رودخانه