۲۶ خرداد ۱۴۰۳

تقی مدرسی

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

یکلیا و تنهایی او

irandokht admin
یکلیا و تنهایی او یکلیا و تنهایی او یکلیا و تنهایی او” دو بخش دارد. بخش اوّل داستانِ یکلیا، دختر پادشاه بنی‌اسرائیل، که بی‌اذن پدر، تن و جانش را به وسوسه عشق چوپانی به نام کوشَی تسلیم می‌کند. خبر به پدرش می‌رسد و دختر به خشم او دچار می‌شود. کوشَی