۱۳ اسفند ۱۴۰۲

تهیه شلغم

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

با شلغم و انواع روش سرو آن آشنا شوید …

حسنا سیدجودت
با شلغم و انواع روش سرو آن خواص شلغم آنقدر زیاد است که می توان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است و اگر مردم می دانستند که این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه های خانه خود را شلغم میکاشتند و هر روزه از آن استفاده می کردند.