۱ خرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • تولد،تحصیلات،شروع فعالیت،تیم ملی،افتخارات

تولد،تحصیلات،شروع فعالیت،تیم ملی،افتخارات

بانوان موفق

آشنایی با نجمه خدمتی بانوی تیرانداز

آشنایی با نجمه خدمتی بانوی تیرانداز ، آشنایی با نجمه خدمتی بانوی تیرانداز ، ایران دخت، ایراندخت ، بانوی موفق تیرانداز  تولد : خدمتی نجمه خدمتی، بانوی موفق ایرانی در رشته ورزشی تیراندازی، متولد ۲۰ خرداد ۱۳۷۵ در شهر بیرجند است. بانو خدمتی فرزند اول خانواده می باشد و دو