۱۲ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • تکنیک جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی

تکنیک جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی

سلامت و درمان مجله ایران دخت

جایگزین کردن افکارمثبت به جای افکارمنفی

هادی گراوندی
جایگزین کردن افکارمثبت به جای افکارمنفی جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی یکی از بهترین راه هاست تا احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. تحقیقات نشان داده است تفکر مثبت تا ۱۹% باعث افزایش طول عمر می شود! پس موردی از موارد این فهرست را روزی چندین