۳۰ فروردین ۱۴۰۳

حرفه ورزشی

بانوان موفق

آشنایی با زهرا نعمتی

آشنایی با زهرا نعمتی : بانو زهرا نعمتی متولد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۴، در کرمان می باشد. او از بانوان موفق ایرانی در رشته کمانداری و یکی از زنان محبوب و موفق پارالمپیایی است. سخنرانی در سازمان ملل: زهرا در ژوئن سال ۲۰۱۴، نعمتی برای سخنرانی در پانل سازمان ملل متحد