۲۹ فروردین ۱۴۰۳

حلوا با عسل

هنر آشپزی

تهیۀ انواع حلوا با عسل

هادی گراوندی
تهیۀ انواع حلوا با عسل ارده ی عسل ۵۰۰ میلی گرم آرد گندم و ۶۰۰ گرم عسل را خوب باهم مخلوط کنید تاخمیر نسبتاً نرم و یک دستی درست شود . سپس آن را در ظرفی ریخته و با قالب های مختلف به آن شکل دهید . برای تزئین می