۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • خاصیت شربت زنجبیل

خاصیت شربت زنجبیل

سلامت و درمان مجله ایران دخت

درمان سریع و خانگی سرفه

صدیقه مخلوق پور
سرفه به تمیز کردن گلو، ریه ها و راه تنفسی از مواد خارجی کمک می کند. با این حال، سرفه های مداوم نیز دردناک و بد هستند. سرفه خشک به طور کلی به سرفه ای گفته می شود که خلط ندارد و باعث درد و خشکی در گلو می شود.