۲۸ فروردین ۱۴۰۳

خرید آلبندازول

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آلبندازول ( ALBENDAZOL )

هادی گراوندی
آلبندازول ( ALBENDAZOL ) نام فارسی : آلبندازول نام انگلیسی : ALBENDAZOL نام تجاری : Aibenza طبقه بندی دارویی  : ترکیب بنزایمیدازول مکانیسم اثر : دژنراسیون میکروتوبولهای سیتوپلاسم سلولهای انگل شکل دارویی : قرص ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی ، سوسپانسیون ۴۰۰ میلی گرمی مصرف در حاملگی : این گروه شامل داروهایی می