۸ خرداد ۱۴۰۳

خشکی دست

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

۸ نکته برای سالم ماندن پوست در هنگام شستن دست ها

صدیقه مخلوق پور
۸ نکته برای سالم ماندن پوست از آنجا که بیماری های ویروسی همچنان در سطح جهانی گسترش می یابد ،۸ نکته برای سالم ماندن پوست مقامات بهداشتی تأکید کرده اند که شستن دست ها به طور منظم و صحیح یکی از موثرترین راه های جلوگیری از شیوع  این بیماری ها