۲۵ فروردین ۱۴۰۳

خواب رفتگی دست

سلامت و درمان مجله ایران دخت

خواب رفتگی مداوم دست و پای خود را جدی بگیرید…

حسنا سیدجودت
در بیشتر موارد احساس سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی دست و پاها در هنگامی که اندام‌ ها بی‌ حس شده است، بی‌ خطر است و نشان دهنده این است که عصبی در این ناحیه تحت فشار است و در صورت تغییر آن قسمتی که دچار خواب رفتگی شده بعد