۹ اسفند ۱۴۰۲

دامن

پوشاک و مد مجله ایران دخت

۱۵ نوع دامن مختلف که باید آنها را بشناسید

مدیر محتوا
۱۵ نوع دامن مختلف ساده ترین تعریف از دامن لباسی به شکل لوله است که از کمر آویزان است ویا به عبارتی از کمر به سمت پایین است. اما همین پارچه ی لوله ای شکل می تواند بسیار متنوع باشد و بسته به نوع و حالتی که شخص در آن
پوشاک و مد مجله ایران دخت

۶ لباسی که پلیور و ژاکت با آن ها بهتر ست می شوند

صدیقه مخلوق پور
پلیور و ژاکت ۶ لباسی که پلیور و ژاکت ۶ لباسی که پلیور و ژاکت از زمانی که مد و لباس تعریف مشخصی داشته است ژاکت بافتنی نیز به عنوان یک لباس ضروری و کاربردی مطرح بوده است. از آن جایی که پلیور و ژاکت همیشه مد روز و به