۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • درسنامۀ مسئله شرّ

درسنامۀ مسئله شرّ

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب خدا و شر

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب خدا و شر کتاب خدا و شر: شرّ « چرا خدا مانع شر نمی شود؟ » این سؤال را اپیکور فیلسوف یونانی، سیصد سال پیش از میلاد پرسید. پرسش ها دربارۀ شرّ از نگاه درون و برون دینی همواره برای آدمی مطرح بوده است؛ به راستی شر