۱۰ آذر ۱۴۰۲

درمان سرفه ی مزمن

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

درمان سریع و خانگی سرفه

صدیقه مخلوق پور
سرفه به تمیز کردن گلو، ریه ها و راه تنفسی از مواد خارجی کمک می کند. با این حال، سرفه های مداوم نیز دردناک و بد هستند. سرفه خشک به طور کلی به سرفه ای گفته می شود که خلط ندارد و باعث درد و خشکی در گلو می شود.