۱۲ اسفند ۱۴۰۲

  دل نوشته

دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

پیامک های پدر و مادرم

مدیر محتوا
پیامک های پدر و مادرم ، دل نوشته  ، جملات زیبا درباره پدر و مادر ، جملات زیبا تقدیم پدر و مادر ، متن های زیبا در مورد پدر و مادر ، تقدیم پدر ومادر ، نیکی به پدر و مادر ، جملات زیبا تقدیم پدر ومادر ، دل نوشته
دل نوشته مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

کسانی که حوصله ندارند …

مدیر محتوا
کسانی که حوصله ندارند … ، کافکا ، فرهنگِ سه‌خطی ، فرانتس کافکا ، دکترصفایى مقدم ، دل نوشته ، کسانی که حوصله ندارند … ، ایراندخت ، دکترصفایى مقدم   کسانی که حوصله ندارند … “فرهنگ سه خطی” ایراندخت  روزی “فرانتس کافکا” نویسنده مشهور چک تبار، در حال قدم