۵ تیر ۱۴۰۳

دمپایی و صندل

پوشاک و مد مجله ایران دخت

کمدی از لباسهای خانگی را با هم انتخاب کنیم

مدیر محتوا
کمدی از لباسهای خانگی را با هم انتخاب کنیم تصور اغلب خانم ها در مورد کمد لباس به این صورت است که، لباس ها همیشه به دو دسته تقسیم می شوند. یک قسمت برای لباس های بیرون رفتن روزمره و مناسب محل کار و تحصیل و یک دسته ی دیگر