۲۶ دی ۱۴۰۰

رنگ کار برتر سال

برترین ها بیوتی تاک

آمار نهایی نظرسنجی برترین رنگ کار سال ۹۹

مدیر محتوا
آمار نهایی نظرسنجی برترین رنگ کار سال ۹۹ ، ایران دخت ، ایراندخت ، ایراندخت  آخرین بروزرسانی: ۱۵ آذر ماه ۹۹ – ساعت ۰۹:۰۰ایرندخت تاریخ برگزاری فینال و انتخاب برترین رنگ کار از بین ۵ نفر اعلام شده: ۱۵ بهمن ماه ۹۹ آمار نهایی فینالیست های نظرسنجی برترین رنگ کار