۱۳ اسفند ۱۴۰۲
  • خانه
  • روغن شتر مرغ برای پوست خشک

روغن شتر مرغ برای پوست خشک

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

روغن شترمرغ و تاثیر شگفت انگیز آن بروی پوست

صدیقه مخلوق پور
روغن شترمرغ از حدود ۳۰۰۰ هزار سال پیش توسط مصریان، رومیان و آفریقایی ها مورد استفاده قرار می گرفته و بیشتر کاربرد آرایشی داشته است. طبق گفته متخصصان اندازه مولکول های چربی شتر مرغ کوچکتر یا هم اندازه با مولکول های چربی انسان می باشد، بنابراین استفاده از آن نسبت