۱۰ آذر ۱۴۰۲

رگ به رگ شدن پا

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

تاثیر کفش در سلامتی زنان باردار

مدیر محتوا
تاثیر کفش در سلامتی زنان باردار بدن شما در دوران بار داری تغییرات زیادی را متحمل می شود و یکی از مهم ترین آن ها تغییرات در زمینه ی افزایش وزن است. وزن اضافی سبب متورم شدن پاها و همچنین افزایش درد می شود. اما بهترین کاری که می توانید