۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • سازهای نواحی ایران

سازهای نواحی ایران

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز رباب

هادی گراوندی
آشنایی با ساز رباب ساز رباب: رُباب یا رِباب از سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقّید است که در ساخت آن، چوب، پوست، زه یا نخ نایلون به کار می روند و یکی از قدیمی ترین سازهای نواحی ایران است که رِدّ آن در ادبیات،  حجاری ها و حکاکی بر