۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ساز تار چیست

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز تار

هادی گراوندی
آشنایی با ساز تار ساز تار : کوک شکل ظاهری _ قسمت کاسه (شکم) خود به دو قسمت بزرگ و کوچک تقسیم شده که قسمت کوچکتر را نقاره می گویند. روی کاسه و نقارۀ تار پوست کشیده شده و خرک تار بر پوست کاسه تکیه رده است. قسمت نقاره در