۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • ساز نی،آشنایی با ساز نی،امکانات اجرایی نی،وسعت ساز نی

ساز نی،آشنایی با ساز نی،امکانات اجرایی نی،وسعت ساز نی

آموزش موسیقی ساز شناسی موسیقی ایران و جهان مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با ساز نی

هادی گراوندی
آشنایی با ساز نی را برای شما عزیزان شرح می دهیم امیدوارم این آشنایی با ساز نی به دوستان و همراهان کمکی کرده باشد.  آشنایی با ساز نی ساز نی: ساز نی، از سازهای بادی کهن و از جنس گیاه نی است که طول آن از شش گره و هفت