۲۷ خرداد ۱۴۰۳

سبوم پوست

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

چند نکته برای پوست های چرب

چند نکته برای پوست های چرب : پوست چرب : چند نکته برای پوست های چرب  پوست روغنی وقتی اتفاق می افتد که غدد سباسه پوست باعث تولید سبوم زیاد، می شوند. سبوم : چرب  سبوم ماده ای موم مانند و روغنی است که پوست را محافظت و آبرسانی می