۲۵ خرداد ۱۴۰۳

سلطنت سلطان سنجر

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب سه سفرنامه

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب سه سفرنامه کتاب سه سفرنامه: سفرنامۀ این کتاب در بر دارندۀ سه سفرنامه است، یکی نوشتۀ رابی بنیامین، یهودی اسپانیایی، که در اواخر قرن دوازده میلادی، همزمان با سلطنت سلطان سنجر برای آگاهی از وضعیت هم کیشان خود و نیز برای برسی اوضاع تجاری، شهرها و کشور