۵ تیر ۱۴۰۳
  • خانه
  • سمفونی شماره ۴۰ موتسارت،سمفونی شماره چهل،یوهان گئورگ لئوپلد موتسارت،سل مینور بزرگ،موتزارت

سمفونی شماره ۴۰ موتسارت،سمفونی شماره چهل،یوهان گئورگ لئوپلد موتسارت،سل مینور بزرگ،موتزارت

مجله فرهنگ و هنر ایران دخت موسیقی خوب گوش کنیم

سمفونی شماره ۴۰ موتسارت

هادی گراوندی
سمفونی شماره ۴۰ موتسارت ، سمفونی شماره چهل  ، یوهان گئورگ لئوپلد موتسارت ، سمفونی شماره ۴۰ ،  سل مینور بزرگ ، موتزارت ، سمفونی شماره چهل ، موتزارت ،  سمفونی شماره ۴۰    سمفونی شماره ۴۰ موتسارت: یوهان گئورگ لئوپلد موتسارت که به آلمانی Johann Georg Leopold Mozart می