۲۷ خرداد ۱۴۰۳

سوزش معده

سلامت و درمان مجله ایران دخت

رفلاکس معده در اثر چه عواملی به وجود می آید؟

صدیقه مخلوق پور
رفلاکس معده به معنای برگشت محتویات معده به داخل مری است و علت ایجاد آن سستی و ضعف دریچه‌ای است که بین مری و معده است که باعث تراوش محتویات معده به درون مری می‌شود لذا تراوش این اسید به مخاط معده قابل تحمل نیست. البته فتخ‌های داخل شکمی از