۲۷ خرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • سکینه پری بانوی جراح ایرانی

سکینه پری بانوی جراح ایرانی

بانوان موفق

سکینه پری اولین بانوی جراح ایرانی

فاطمه میرزایی
سکینه پری اولین بانوی جراح ایرانی ، دکتر سکینه پری همدانی ، ایراندخت ،    سکینه پری اولین بانوی جراح ایرانی : تولد و خانواده : دکتر سکینه پری همدانی اولین بانوی جراح و سرطان شناس ایرانی می باشد. وی در سال ۱۲۸۳ شمسی در شهر همدان متولد شد. مادر