۲۷ خرداد ۱۴۰۳

سیگار ضرر دارد

سلامت و درمان مجله ایران دخت

چرا باید سیگار را ترک کرد؟

هادی گراوندی
چرا باید سیگار را ترک کرد؟ شاهده آمار اثرات مضر سیگار بر سلامتی بدن، انسان را به وحشت می اندازد! کشیدن سیگار هر ساله، بیشتر از مجموع تلفات ایدز، الکل، موادمخدر، تصادفات رانندگی، قتل ، خودکشی و آتش سوزی، انسان ها را از بین می برد. بنابراین با نکشیدن سیگار