۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • شربت آلومینیوم منیزیم هیدروکساید

شربت آلومینیوم منیزیم هیدروکساید

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آلومینیوم منیزیوم ( ALUMINIUM MG )

هادی گراوندی
آلومینیوم منیزیوم ( ALUMINIUM MG ) نام فارسی : آلومینیوم منـیزیوم نام انگلیسی : ALUMINIUM MG نام تجاری : AIMOX طبقه بندی دارویی  : آنتی اسید طبقه بندی درمانی : آنتی اسید نحوه مصرف آلومینیوم منیزیوم : باید بین وعده های غذایی میل شود تا کنترل اسید معده را انجام دهد.
سلامت و درمان مجله ایران دخت

آلومینیوم هیدروکساید ( ALUMINUMHYDROXID )

هادی گراوندی
آلومینیوم هیدروکساید ( ALUMINUMHYDROXID ) نام فارسی : آلومینیوم هیدروکساید نام انگلیسی : ALUMINUMHYDROXID نام تجاری : AIEGEI طبقه بندی دارویی  : نمک آلومینیوم طبقه بندی درمانی : آنتی اسید شکل دارویی آلومینیوم هیدرو اکساید : قرص و شربت مصرف در حاملگی : این گروه شامل داروهایی می شود که