۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • شربت آلومینیوم هیدروکساید در بارداری

شربت آلومینیوم هیدروکساید در بارداری

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آلومینیوم هیدروکساید ( ALUMINUMHYDROXID )

هادی گراوندی
آلومینیوم هیدروکساید ( ALUMINUMHYDROXID ) نام فارسی : آلومینیوم هیدروکساید نام انگلیسی : ALUMINUMHYDROXID نام تجاری : AIEGEI طبقه بندی دارویی  : نمک آلومینیوم طبقه بندی درمانی : آنتی اسید شکل دارویی آلومینیوم هیدرو اکساید : قرص و شربت مصرف در حاملگی : این گروه شامل داروهایی می شود که