۲۷ خرداد ۱۴۰۳
  • خانه
  • شلوار جین برای خانم هایی که پای کوتاه دارند

شلوار جین برای خانم هایی که پای کوتاه دارند

پوشاک و مد مجله ایران دخت

شلوار جین مناسب من چیست؟

صدیقه مخلوق پور
شلوار جین برای اغلب جوان ها ،بـا ارزشتـرین لباس داخل کمد محسوب میگردد.معمولا این توجه بدلیل گران قیمتی و یا زیبایی آن نبوده، بلکه بـعـلت تـطبیق پذیری و همه جا پـوش بودن آن می باشد. شما میتوانید شلوار جیـن را در خـانه، محل کـار و گـردشـها و میـهـمانی های غیر