۲۴ خرداد ۱۴۰۳

صابون کاستیل

سلامت و درمان مجله ایران دخت

درمان فرورفتگی ناخن در گوشت

صدیقه مخلوق پور
عوامل آناتومیک و رفتاری بسیاری در فرورفتگی ناخن به داخل انگشت دخیل هستند که از آن جمله می توان به کوتاه کردن نامناسب ناخن، ضربه های مکرر یا ناغافل، استعداد ژنتیکی، تعریق بیش از حد و بهداشت نامناسب پا اشاره کرد. رویکرد درمانی محافظه کارانه عبارتند از: غوطه ور کردن