۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

صورتی

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

رژ لب مناسب پوست گندمی و سبزه چه رنگی است

صدیقه مخلوق پور
پیدا کردن بهترین رنگ رژ لب برای پوست سبزه می‌تواند یک چالش واقعی باشد. شما قطعا نمی‌خواهید که رنگ رژلب چهره شما را تیره‌تر و یا بی روح کند. پس در ادامه از بهترین رنگ‌های رژ لب برای پوست سبزه را به شما معرفی خواهیم کرد.  رنگ پوست خودتان را