۲۵ خرداد ۱۴۰۳

صورت گرد

پوشاک و مد مجله ایران دخت

چه مدل عینک آفتابی به فرم صورت من می آید؟

صدیقه مخلوق پور
چه مدل عینک آفتابی توجه به فرم صورت در هنگام انتخاب عینک آفتابی بسیار مهم است؛ زیرا یک عینک آفتابی مناسب می تواند عیب های صورت شما را پوشانده و نکات مثبت آن را بهتر جلوه دهد. برای تشخیص فرم صورت، موهای خود را کامل بالا بزنید به صورتی که