۲۶ خرداد ۱۴۰۳

طرح پلنگی

پوشاک و مد مجله ایران دخت

نحوه ست کردن لباس های پلنگی و انواع آن

مدیر محتوا
نحوه ست کردن لباس های پلنگی لباس های پلنگی اغلب به رنگ پوست پلنگ هستند و از تلفیق رنگ های مشکی و قهوه ای تشکیل شده اندو اگر شما از این ترکیب رنگی خوشتان نمی آید می توانید سراغ لباس های پلنگی با زمینه قرمز و خال های مشکی بروید