۷ آذر ۱۴۰۲

عفونت ادراری

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

چیزهایی که درباره عفونت مجاری ادراری باید دانست؟

صدیقه مخلوق پور
چیزهایی که درباره عفونت مجاری ادراری باید دانست؟ این عفونت یکی از شایع ترین انواع عفونت ها می باشد که سالانه حدود ۸.۱ میلیون نفر به خاطر این بیماری به پزشک مراجعه می کنندمجاری ادراری را می توان به دستگاه ادراری فوقانی و دستگاه ادراری تحتانی تقسیم کرد. دستگاه ادراری