۱۴ آذر ۱۴۰۲

عمر زلفو لیو انلی

کتاب خوب بخوانیم مجله فرهنگ و هنر ایران دخت

آشنایی با کتاب بی قراری

هادی گراوندی
آشنایی با کتاب بی قراری کتاب بی قراری:   از لیوانلی، نویسنده و سیاست مدار اهل ترکیه، پیشتر رمان یک گربه، یک مرد، یک مرگ را خوانده بودم که شاهکار بود. داستان مرد پرستاری که در سوئد، در بیمارستان محل کارش ، یکی از مقامات امنیتی نظامی کودتای ۱۹۷۱ ترکیه را