۳۱ خرداد ۱۴۰۳

عوارض کلد کرم

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

کلد کرم چیست و برای چه پوستی مناسب است؟

صدیقه مخلوق پور
بسیاری از خانم ها هنگامی که سن پایین تری داشته اند از فواید کلد کرم ها از مادر و مادربزرگ خود شنیده اند و دیده اند که ازین کرم  استفاده می کردند. تا سال ۲۰۱۸ استفاده از این کرم ها منسوخ شده بود. احیای تولید مدرن این کرم ها ما