۱۴ آذر ۱۴۰۲

فنولیزاسیون

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

درمان فرورفتگی ناخن در گوشت

صدیقه مخلوق پور
عوامل آناتومیک و رفتاری بسیاری در فرورفتگی ناخن به داخل انگشت دخیل هستند که از آن جمله می توان به کوتاه کردن نامناسب ناخن، ضربه های مکرر یا ناغافل، استعداد ژنتیکی، تعریق بیش از حد و بهداشت نامناسب پا اشاره کرد. رویکرد درمانی محافظه کارانه عبارتند از: غوطه ور کردن