۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • خانه
  • فوندیشن در آرایش چیست؟

فوندیشن در آرایش چیست؟

مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

فوندیشن : ژل، موس، کرمی یا مایع؟؟؟ کدام نوع را انتخاب کنیم؟؟؟

مدیر محتوا
فوندیشن به صورت ژل، کرمی، موس و یا مایع. از کدام نوع و حالت باید استفاده کرد؟؟؟ انتخاب این مورد به نوع پوست شما، اولویت شخصی تان و در نهایت میزان کاور کردن پوستتان و نوع پوشش دهی که مد نظرتان است بستگی دارد. در اینجا تفاوت های اساسی بین
مجله ایران دخت معرفی مواد آرایشی بهداشتی

از فوندیشن ها چه چیزهایی بدانیم؟

صدیقه مخلوق پور
فوندیشن دقیقاً همان چیزی است که نام آن نشان می دهد، زیرسازی که بر روی آن کل آرایش صورت خود را انجام خواهید داد. فوندیشن باعث می شود تمام ایرادات پوستی از جمله جوش، جای جوش،لک پوشیده شود و ظاهری مرمری به پوست شما بدهد. توجه داشته باشید برای انتخاب