۱۰ آذر ۱۴۰۲
  • خانه
  • قرص آلومینیوم هیدروکسید

قرص آلومینیوم هیدروکسید

سلامت و درمان مجله تخصصی زیبایی و سلامت

آلومینیوم هیدروکساید ( ALUMINUMHYDROXID )

هادی گراوندی
آلومینیوم هیدروکساید ( ALUMINUMHYDROXID ) نام فارسی : آلومینیوم هیدروکساید نام انگلیسی : ALUMINUMHYDROXID نام تجاری : AIEGEI طبقه بندی دارویی  : نمک آلومینیوم طبقه بندی درمانی : آنتی اسید شکل دارویی آلومینیوم هیدرو اکساید : قرص و شربت مصرف در حاملگی : این گروه شامل داروهایی می شود که