۳ خرداد ۱۴۰۳

قرص anthocyanoside a

سلامت و درمان مجله ایران دخت

آنتوساینوساید-آ

هادی گراوندی
آنتوساینوساید-آ نام فارسی : در آنتوساینوساید-آ نام انگلیس : در  ANTHOCYANOSIDE-A  نام تجاری دارو: در Difrarel-E, Difrarel-100 گروه دارویی : در درمان اختلالات عروقی گروه شیمیایی دارو :در ترکیب آنتوسیا نوزید و بتا کاروتن مکانیسم اثر: در این ماده باعث افزایش مقاومت عروق و کاهش نفوذپذیری آنها می شود. موارد