۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

لاغری بازو

تغذیه و تناسب اندام مجله ایران دخت

پنج تمرین با توپ برای لاغری

صدیقه مخلوق پور
پنج تمرین با توپ برای لاغری کار کردن با توپ‌های ورزشی می‌تواند برای بدن شما (مخصوصا شکم) عالی باشد. اگر بخواهید ماهیچه های شکم خود را ورزش دهید ، ممکن است بخواهید یک توپ مقاومتی به تمرین‌ های خود اضافه کنید این توپ به شما امکان می‌دهد تا تمریناتی را