۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

لایه چسب دوطرفه

پوشاک و مد مجله ایران دخت

وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی

هادی گراوندی
وسایل علامت گذاری و لایه چسب در خیاطی این ابزار جهت انتقال خطوط الگو و علامت گذاری روی پارچه به کار می رود.   گچ یا مل خیاطی تصویر  در شکل و رنگ های مختلف و به صورت گچی یاروغنی و مدادی می باشد. ( تصویر ۲۶-۱ ) رولت تصویر