۱ خرداد ۱۴۰۳

ماسک عسل و لیمو

پوست مو زیبایی مجله ایران دخت

ماسک عسل و نرم کردن پوست با عسل

هادی گراوندی
ماسک عسل و نرم کردن پوست با عسل نرم کردن پوست با عسل : عسل خاصیت خوردگی زبری پوست بدن را دارد . چنانچه عسل را در چندین نوبت به نقاط زبر یا ترک خوردۀ پوست بدن، دست ها ، پاها و به خصوص پاشنه های ترک خورده بمالید ،